Przetargi - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dn. 8 drudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetagu ustnego na sprzedaż nieruchomości.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 46,poz.543 z 2000 roku - z późniejszymi zmianami/, §3...

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobrzyca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na: BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W DOBRZYCY /rejon...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn.30.09.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 46,poz.543 z 2000 roku - z późniejszymi zmianami/,...

Opracowanie projektu budowlanego

Dobrzyca, dnia 01.09.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA...

Budowa dróg gminnych osiedlowych w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę dróg gminnych osiedlowych w Dobrzycy zad. A - ul. Różana zad. B - ul. Promienna...

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ DRÓG GMINNYCH

Dobrzyca, dnia 31.05.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKĄ M ...

UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

Dobrzyca, dnia 31.05.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH TŁUCZNIEM G ...

ZAKUP TŁUCZNIA i KLIŃCA GRANITOWEGO

Dobrzyca, dnia 31.05.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: ZAKUP TŁUCZNIA I KLINCA GRANITOW ...

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJĄ I GRYSAMI

Dobrzyca, 19.04.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJĄ I GRYSAMI ...

Obsługa sprzętu komputerowego

Dobrzyca, dnia 05.01.2004r. O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M Wójt Gminy Dobrzyca 63 - 330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski ...

Zatrzymaj banner przewijany