Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Ogłoszenie nr 535125-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w R

Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Ogłoszenie nr 525663-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w R

Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Ogłoszenie nr 513631-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w R

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych

Dobrzyca, dnia 06.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że są przyjmowane oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH: Zadanie 1: Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu - termin wykonania:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym" zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2010

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniej

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – DOMU STRAŻAKA W SOŚNICY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniej

Zatrzymaj banner przewijany