Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remonty chodników, wjazdów i innych elementów dróg i ulic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONTY CHODNIKÓW, WJAZDÓW I INNYCH ELEMENTÓW DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY DOBRZYCA 1....

Zakup węgla i miału węglowego do poszczzególnych jednostek oświatowych z terenu tut. gminy

Dobrzyca, dnia 3 stycznia 2005r OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca. bazagmin. pl, e-mail ugdobrzyca@ poczta. wp.pl. ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup...

Wykonanie kotła centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Dobrzycy

Dobrzyca, dnia 3 stycznia 2005r OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca. bazagmin. pl, e-mail ugdobrzyca@ poczta. wp.pl. ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dn. 8 drudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetagu ustnego na sprzedaż nieruchomości.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 46,poz.543 z 2000 roku - z późniejszymi zmianami/, §3...

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobrzyca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na: BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W DOBRZYCY /rejon...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn.30.09.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 46,poz.543 z 2000 roku - z późniejszymi zmianami/,...

Opracowanie projektu budowlanego

Dobrzyca, dnia 01.09.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA...

Budowa dróg gminnych osiedlowych w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę dróg gminnych osiedlowych w Dobrzycy zad. A - ul. Różana zad. B - ul. Promienna...

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ DRÓG GMINNYCH

Dobrzyca, dnia 31.05.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKĄ M ...

UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

Dobrzyca, dnia 31.05.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH TŁUCZNIEM G ...

Zatrzymaj banner przewijany