Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 618612-N-2019 z dnia 2019-11-05 r. Gmina Dobrzyca: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca OGŁOSZENIE

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.

Dobrzyca, 23.10.2019 r. ZPI.271.1.8.2019 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.” Zamawiający

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III

Dobrzyca, 23.08.2019 r. ZPI.271.1.7.2019 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III” Zamawiający

BUDOWA DROGI GMINNEJ GUSTAWÓW – KARMINIEC

Ogłoszenie nr 586441-N-2019 z dnia 2019-08-14 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA DROGI GMINNEJ GUSTAWÓW – KARMINIEC OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca

Ogłoszenie nr 585616-N-2019 z dnia 2019-08-13 r. Gmina Dobrzyca: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca

Ogłoszenie nr 578794-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Dobrzyca: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI

Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie nr 577202-N-2019 z dnia 2019-07-25 r. Gmina Dobrzyca: Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie nr 570858-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. Gmina Dobrzyca: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Ogłoszenie nr 560395-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

PLAN POSTĘPOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

Plan postępowań dostępny jest w załączniku pod niniejszą wiadomością.

Zatrzymaj banner przewijany