Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

Ogłoszenie nr 561202-N-2017 z dnia 2017-08-01 r. Gmina Dobrzyca: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie

Ogłoszenie nr 560513-N-2017 z dnia 2017-07-31 r. Gmina Dobrzyca: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 540178-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. Gmina Dobrzyca: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szko

Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Ogłoszenie nr 509600-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży OGŁOSZENIE O ZAMÓ

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dobrzyca.bipgmina.pl Ogłoszenie nr 74599 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 71253 - 2017 z dnia 2017-04-21 r. Dobrzyca: Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Przebudowa dróg gminnych

Ogłoszenie nr 65079 - 2017 z dnia 2017-04-12 r. Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P)

Ogłoszenie nr 46265 - 2017 z dnia 2017-03-17 r. Dobrzyca: Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego Izbiczno 23A.

Dobrzyca,2017-03-07 GGiOŚ.7125.1.2015 BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA OGŁASZA CZWARTY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Dobrzyca. (pierwszy przetarg-10.05.2016r.;drugi przetarg-19.09.2016r.,trzeci-9.12.2016r.) 1/IZBICZNO, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Nr...

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wąska 2 w Dobrzycy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 marca roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wąska 2 w Dobrzycy. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia

Zatrzymaj banner przewijany