Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 264448-2015 z dnia 2015-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobrzyca 1. Roboty drogowe, w tym: opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia rob&oa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 264448-2015 z dnia 2015-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobrzyca 1. Roboty drogowe, w tym: opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia rob&oa

PRZEBUDOWA UL. WROBIŃSKIEGO I MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY

Dobrzyca: PRZEBUDOWA ULICY WROBIŃSKIEGO I MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY Numer ogłoszenia: 264448 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO W SOŚNICY NA DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

Dobrzyca: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO W SOŚNICY NA DZIENNY DOM POBYTU OSÓB STARSZYCH SENIOR-WIGOR Numer ogłoszenia: 230464 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CZARNUSZCE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.6845.6.2015 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobrzyca. W oparciu o art.38, art.40 

OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚCI POŁ. W DOBRZYCY

GGiOŚ.6840.4.2012 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 21 lipca 2015 roku W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POŁOŻONYCH W KOŹMIŃCU

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6845.1.2014 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W DOBRZYCY,UL.WĄSKA

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.7150.1.2015 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl Dobrzyca: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZ

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁ. W DOBRZYCY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-05-29 GGiOŚ.6840.4.2012 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz&nbs

Zatrzymaj banner przewijany