Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.6845.19.2012 Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Dobrzyca położonych...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU-LOKAL UŻYTKOWY

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.7150.1.2012 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA Woj.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6840.4.2012 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA Woj.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6840.4.2012 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - Zad. Nr 4

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - Zad. Nr 4 Numer ogłoszenia: 419826 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek...

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE DOBRZYCA W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE DOBRZYCA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, DZIAŁANIE 9.1. PODDZIAŁANIE 9.1.2

Dobrzyca: PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE DOBRZYCA W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE DOBRZYCA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, DZIAŁANIE 9.1. PODDZIAŁANIE 9.1.2 Numer ogłoszenia: 419426...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 401498 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCCA O PRZETARGU NA LOKAL UŻYTKOWY

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.7150.1.2012 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 16 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA O PRZETARGU NA LOKAL UŻYTKOWY

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.7150.2.2012 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 16 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Dobrzyca,2012-09-28 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie GGiOŚ.6840.4.2012 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dobrzycy, przy ul....

Zatrzymaj banner przewijany