Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Dobrzyca położonej...

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 410390 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego Dobrzyca, ul.Koźmińska 4

Burmistrz Gminy 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie GGiOŚ.7150.1.2014 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o...

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 393122 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Ogłoszenie o przetargu-najem lokalu użytkowego

GGiOŚ.7150.1.2014 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości ( jednolity tekst Dz.U.z 2014r.,poz.518),...

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2015

Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2015. Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapy poglądowe oraz specyfikacja techniczna. Specyfikacja...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6840.4.2012 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA (powiat pleszewski, woj.wielkopolskie) z dnia 21 października 2014 roku W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.z...

PRZEBUDOWA UL. PROMIENNEJ W DOBRZYCY

Dobrzyca: PRZEBUDOWA UL. PROMIENNEJ W DOBRZYCY Numer ogłoszenia: 332058 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie,...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚC POŁ. W DOBRZYCY

GGiOŚ.6840.4.2013 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2014,poz.518 roku/,...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących...

Zatrzymaj banner przewijany