Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 828 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 615452-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Gmina Dobrzyca: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 828 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Karminie.

GGiOŚ.6845.9.2017 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobrzyca. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy&nb

Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi

Ogłoszenie nr 599154-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi OGŁOSZENI

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Dobrzycy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 04 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2018

Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2018. Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapa poglądowa oraz specyfikacja techniczna. Specyfikacja...

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

Ogłoszenie nr 561202-N-2017 z dnia 2017-08-01 r. Gmina Dobrzyca: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie

Ogłoszenie nr 560513-N-2017 z dnia 2017-07-31 r. Gmina Dobrzyca: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 540178-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. Gmina Dobrzyca: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szko

Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Ogłoszenie nr 509600-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży OGŁOSZENIE O ZAMÓ

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dobrzyca.bipgmina.pl Ogłoszenie nr 74599 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Zatrzymaj banner przewijany