Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 628585-N-2019 z dnia 2019-11-28 r. Gmina Dobrzyca: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r

Dobrzyca, 27.11.2019 r. ZPI.271.1.12.2019 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.” Zamawiający &nd

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 987 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 627207-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. Gmina Dobrzyca: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 987 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek O

BUDOWA DRÓG GMINNYCH

Ogłoszenie nr 621863-N-2019 z dnia 2019-11-14 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 618612-N-2019 z dnia 2019-11-05 r. Gmina Dobrzyca: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca OGŁOSZENIE

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.

Dobrzyca, 23.10.2019 r. ZPI.271.1.8.2019 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.” Zamawiający

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III

Dobrzyca, 23.08.2019 r. ZPI.271.1.7.2019 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III” Zamawiający

BUDOWA DROGI GMINNEJ GUSTAWÓW – KARMINIEC

Ogłoszenie nr 586441-N-2019 z dnia 2019-08-14 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA DROGI GMINNEJ GUSTAWÓW – KARMINIEC OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca

Ogłoszenie nr 585616-N-2019 z dnia 2019-08-13 r. Gmina Dobrzyca: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca

Ogłoszenie nr 578794-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Dobrzyca: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI

Zatrzymaj banner przewijany