Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4 Numer ogłoszenia: 424024 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4 Numer ogłoszenia: 409068 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek...

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2011-11-04 GGiOŚ.7150.4.2011 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że odstępuje od przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca tj. lokalu użytkowego nr 2...

Ogłoszenie w sprawie publicznego przetargu ustnego na dzierżawę n/w gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca /na podstawie wykazu z dnia 01.08.2011r./

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2011r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na dzierżawę n/w gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca /na podstawie wykazu z dnia 01.08.2011r./ obręb KOŹMINIEC działka nr 384/2 (am1) o pow. 1,00 ha (R kl. IIIa), zapisana w KW 25376, prowadzonej przez...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3 281 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Dobrzyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3 281 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Numer ogłoszenia: 351148 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 341862 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330...

Ogłoszenie

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie GGiOŚ.6840.4.2011 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 03 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

OGŁOSZENIE W/S ODDANIA W NAJEM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DOBRZYCY

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie GGiOŚ.7150.3.2011 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 276136-2011 z dnia 2011-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobrzyca Ujęcie wody - studnia głębinowa Qh=45 m3/h szt 1 Stacja uzdatniania wody Qd=300 m3/d kpl 1 Przebudowa sieci wodociągowej - rura PCV Ø 110mm mb 440 Roboty rozbiórkowo - naprawcze kpl 1 Roboty drogowe m2 190 Ogrodzenie terenu...

Zatrzymaj banner przewijany