Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

ZPI.341-18/10 Dobrzyca: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 370758 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA – ZADANIE NR 4

ZPI.341- 17 /10 Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZADANIE NR 4 Numer ogłoszenia: 359204 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE

ZPI.341-16/10 Dobrzyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE Numer ogłoszenia: 353722 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

ZPI.341- 15 /10 Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 343844 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca...

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH I KOŹMIŃCU

Dobrzyca, dnia 18.10.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że przyjmowane są oferty na: BUDOWĘ LINII NAPOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH I KOŹMIŃCU Zad. 1 - BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJĄ NOWYCH SŁUPÓW I OPRAW W POLSKICH OLĘDRACH Zakres robót obejmuje...

REMONT SALI WIEJSKIEJ W KOŹMIŃCU

ZPI.341-14/10 Dobrzyca: REMONT SALI WIEJSKIEJ W KOŹMIŃCU Numer ogłoszenia: 295254 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,...

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYńSKIEJ W DOBRZYCY

Dobrzyca, dnia 03.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że przyjmowane są oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ W DOBRZYCY (droga nr 4173P - rejon przedszkola w Sołectwie Dobrzyca - Nowy Świat) Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy, projekt...

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III

ZPI.341-13/10 Dobrzyca: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III Numer ogłoszenia: 220124 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE

ZPI.341-12/10 Dobrzyca: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE Numer ogłoszenia: 205378 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca...

Zatrzymaj banner przewijany