Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z PSZOK Z TERENU GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z PSZOK Z TERENU GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 303864 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W ROKU 2016

Dobrzyca, dnia 14.10.2015r. KDr.7021.9.2015 Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2016. Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapa poglądowa...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 264448-2015 z dnia 2015-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobrzyca 1. Roboty drogowe, w tym: opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 264448-2015 z dnia 2015-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobrzyca 1. Roboty drogowe, w tym: opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów, opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,...

PRZEBUDOWA UL. WROBIŃSKIEGO I MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY

Dobrzyca: PRZEBUDOWA ULICY WROBIŃSKIEGO I MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY Numer ogłoszenia: 264448 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu...

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO W SOŚNICY NA DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

Dobrzyca: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO W SOŚNICY NA DZIENNY DOM POBYTU OSÓB STARSZYCH SENIOR-WIGOR Numer ogłoszenia: 230464 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CZARNUSZCE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.6845.6.2015 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobrzyca. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia...

OGŁOSZENIE BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚCI POŁ. W DOBRZYCY

GGiOŚ.6840.4.2012 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 21 lipca 2015 roku W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.z 2014,poz.518 r./, §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POŁOŻONYCH W KOŹMIŃCU

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6845.1.2014 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobrzyca.W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W DOBRZYCY,UL.WĄSKA

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.7150.1.2015 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Zatrzymaj banner przewijany