Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY

Ogłoszenie nr 300640 - 2016 z dnia 2016-08-09 r. Dobrzyca: BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY

Dobrzyca: BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, Rynek...

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dobrzyca: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI PODDASZA BYŁEGO DWORU W SOŚNICY NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl Dobrzyca: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe Numer ogłoszenia: 113212 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016 OGŁOSZENIE...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6840.1.2016 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: TRZEBOWA, GALEW, TRZEBIN

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: TRZEBOWA, GALEW, TRZEBIN Numer ogłoszenia: 78880 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o ogłoszonym przetargu pisemnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Izbiczno

Dobrzyca,2016-04-06 GGiOŚ.7125.1.2015 BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Dobrzyca. 1/IZBICZNO, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Nr KZ1P/00025624/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Pleszewie oznaczona w ewidencji...

BUDOWA UL. MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY

Dobrzyca: BUDOWA UL. MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY Numer ogłoszenia w BZP: 43510 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Izbicznie

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca GGiOŚ.7125.1.2015 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z udziałem związanym z własnością lokalu i prawem...

PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W LUTYNI

GMINA DOBRZYCA 63 - 330 DOBRZYCA ul. Rynek 14 tel./ fax (62) 7413013 ZPI.271.1.2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W LUTYNI Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 11. ust. 8 ustawy Prawo zamówień...

Zatrzymaj banner przewijany