Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY

Ogłoszenie nr 520824-N-2018 z dnia 2018-02-21 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rob

Zaprojektowanie, budowa i przebudowa sieci Lutynia – Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 512586-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie, budowa i przebudowa sieci Lutynia – Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzi

Przebudowa dróg gminnych

Ogłoszenie nr 509779-N-2018 z dnia 2018-01-25 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Realizując obowiązek wynikający z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Dobrzyca sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Gmina Dobrzyca zamierza zrealizować w roku budżetowym 2018.

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 828 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 615452-N-2017 z dnia 2017-11-14 r. Gmina Dobrzyca: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 828 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Karminie.

GGiOŚ.6845.9.2017 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobrzyca. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy&nb

Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi

Ogłoszenie nr 599154-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi OGŁOSZENI

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Dobrzycy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 04 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2018

Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2018. Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapa poglądowa oraz specyfikacja techniczna. Specyfikacja...

Zatrzymaj banner przewijany