Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dobrzyca.bipgmina.pl Ogłoszenie nr 74599 - 2017 z dnia 2017-04-26 r. Dobrzyca: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

Ogłoszenie nr 71253 - 2017 z dnia 2017-04-21 r. Dobrzyca: Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Przebudowa dróg gminnych

Ogłoszenie nr 65079 - 2017 z dnia 2017-04-12 r. Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa...

Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P)

Ogłoszenie nr 46265 - 2017 z dnia 2017-03-17 r. Dobrzyca: Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Ogłoszenie czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego Izbiczno 23A.

Dobrzyca,2017-03-07 GGiOŚ.7125.1.2015 BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA OGŁASZA CZWARTY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Dobrzyca. (pierwszy przetarg-10.05.2016r.;drugi przetarg-19.09.2016r.,trzeci-9.12.2016r.) 1/IZBICZNO, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Nr...

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wąska 2 w Dobrzycy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 7 marca roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wąska 2 w Dobrzycy. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości ( jednolity tekst Dz.U.z...

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca, dnia 31.01.2017r. GGiOŚ.6840.5.2016 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Informuję, że ogłoszony na dzień 31.01.2017 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokal użytkowy położony w Dobrzycy, ul. Wąska 2, stanowiącej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca - o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości poł. w miejscowości Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.6840.3.2016 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 03 stycznia 2017 roku. Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca - o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego poł. w miejscowości Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wąska 2 w Dobrzycy. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zatrzymaj banner przewijany