Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca

Ogłoszenie nr 578794-N-2019 z dnia 2019-07-26 r. Gmina Dobrzyca: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI

Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie nr 577202-N-2019 z dnia 2019-07-25 r. Gmina Dobrzyca: Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie nr 570858-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. Gmina Dobrzyca: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Ogłoszenie nr 560395-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

PLAN POSTĘPOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

Plan postępowań dostępny jest w załączniku pod niniejszą wiadomością.

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 654909-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Dobrzyca: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II.2

Dobrzyca, 26.11.2018 r. ZPI.271.1.19.2018 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II.2”

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 644451-N-2018 z dnia 2018-11-06 r. Gmina Dobrzyca: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 631829-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Gmina Dobrzyca: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II

Dobrzyca, 27.07.2018 r. ZPI.271.1.16.2018 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II”

Zatrzymaj banner przewijany