Przetargi - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZIMOWE UTRZYMANIE DRóG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W ROKU 2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OSZCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZYCY – ETAP II GOSPODARKA OSADOWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Budowa oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY DROGOWE NA DROGACH GMINNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA

REMONTY DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM ŁAMANYM

Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14

Wymiana i dołożenie opraw oświetlenia ulicznego

Dobrzyca, dnia 12.03.2008r. O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art.11 ust.8 ustawPrawo Zamówień Publicznych.y

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Dobrzycy ul. Rynek 15 63 – 330 Dobrzyca tel./fax (062) 7413030 www.dobrzyca bazagmin pl. e-mail: gzeas-dobrzyca@wp.pl. OGŁASZA PRZETARG...

Zatrzymaj banner przewijany