Przetargi - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji na drogi-informacja o wyborze oferty

Dobrzyca, dnia 28.12.2006r. ZPI. 341-15/06 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

Opracowanie dokumentacji technicznych na drogi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADAŃ: ZADANIE I: "Budowa...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzyca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007 Nomenklatura CPV: 90.21.21.06 – usługi...

Budowa oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: DOBUDOWĘ PRZEWODU I OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA UL. PARKOWA I ...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 261,poz. 2603 z 2004 roku - z późniejszymi...

Remont ul. Jesionowej w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: REMONT UL. JESIONOWEJ W DOBRZYCY Nomenklatura CPV: 45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. Zamawiający...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO - GZEAS Dobrzyca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca. bazagmin. pl, e-mail ugdobrzyca@ poczta. wp.pl. ogłasza przetarg nieograniczony na: „ DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ...

Przebudowa dróg gminnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH: Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galew – dz....

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA: "Budowa sieci...

Remonty chodników, wjazdów i innych elementów dróg i ulic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE REMONTÓW CHODNIKÓW, WJAZDÓW I INNYCH ELEMENTÓW DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY DOBRZYCA 1....

Zatrzymaj banner przewijany