Przetargi - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2008 Zakres prac na drogach gminnych został podzielony...

c.d. - Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Kwiatowej w Fabianowie

Z uwagi na trudności z otwarciem Specyfikacji technicznej branży drogowej oraz brak części druków, poniżej załączono odpowiednie pliki.

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Kwiatowej w Fabianowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A ...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W ROKU 2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2008 Zakres prac na drogach gminnych został podzielony...

Budowa oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : BUDOW ...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W SEZONACH ZIMOWYCH 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Zakres prac...

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBOWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A ...

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : BUDOWĘ OŚ ...

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dobrzyca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Dobrzycy ul. Rynek 15 63 – 330 Dobrzyca tel./ fax ( 062 ) 7413030 www. Dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: gzeas-dobrzyca@wp.pl O...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dobrzyca oraz doSzkoły Specjalnej w Pleszewie w roku szkolnym 20007/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Dobrzycy ul. Rynek 15 63 – 330 Dobrzyca tel./ fax ( 062 ) 7413030 www. Dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: gzeas-dobrzyca@wp.pl O...

Zatrzymaj banner przewijany