Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAKUP TŁUCZNIA i KLIŃCA GRANITOWEGO

Dobrzyca, dnia 31.05.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: ZAKUP TŁUCZNIA I KLINCA GRANITOW ...

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJĄ I GRYSAMI

Dobrzyca, 19.04.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJĄ I GRYSAMI ...

Obsługa sprzętu komputerowego

Dobrzyca, dnia 05.01.2004r. O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M Wójt Gminy Dobrzyca 63 - 330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski ...

Dzierżawa alei owocowych

Dobrzyca, dnia 12.01.2004r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM UL. RYNEK 14 WÓJT GMINY DOBRZYCA UL. RYNEK 14 63-330 DOBRZYCA tel./fax (062) 7413013 ogłasza przetarg nieograniczony na: 1.1. Dzierżawę alei owocowej - jabłoniowej przy drodze gminnej Nr 1331003 DOBRZYCA - OLESIE. 1.2. Dzierżawę olei owocowej - czereśniowej...

Zakup opalu dla poszczególnych jednostek oświatowych

Dobrzyca, dnia 2 stycznia 2004r OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 30 000 EURO Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail : ugdobrzyca@ poczta. wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca, dnia 20.10.2003r. O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M Wójt Gminy Dobrzyca 63 - 330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel./fax 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail : ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG...

Montaż Oświetlenia Ulicznego na Terenie Gminy Dobrzyca

Dobrzyca, 21.10.2003r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: M ...

UDZIELENIE i OBSŁUGA KREDYTU KOMERCYJNEGO

Dobrzyca, 19.09.2003r. OGŁOSZENIE O PRZTARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU ...

MONTAŻ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: MONTAŻ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA ______________________________________________________________________ Nie...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dobrzyca, dnia 26maja 2003r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca. bazagmin. pl, e-mail ugdobrzyca@ poczta. wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup i montaż 25 szt. okien PCV...

Zatrzymaj banner przewijany