Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W STRZYŻEWIE - c.d.

Dobrzyca, dnia 18.04.2007 r. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Nr ZPI. 341-2/07 FIRMY - NABYWCY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu na rekultywację skład ...

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Strzyżew

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: REKULTYWACJĘ SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW, GM. DOBRZYCA 1.Specyfikację...

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH Nomenklatura CPV: 45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o § 6 ust.1, § 7, 9, 10 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu...

Zakup węgla do jednostek oświatowych

Dobrzyca, dnia 8 stycznia 2007r OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca. bazagmin. pl, e-mail ugdobrzyca@ poczta. wp.pl. ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup...

Opracowanie dokumentacji na drogi-informacja o wyborze oferty

Dobrzyca, dnia 28.12.2006r. ZPI. 341-15/06 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

Opracowanie dokumentacji technicznych na drogi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADAŃ: ZADANIE I: "Budowa...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzyca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W SEZONIE ZIMOWYM 2006/2007 Nomenklatura CPV: 90.21.21.06 – usługi...

Budowa oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: DOBUDOWĘ PRZEWODU I OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA UL. PARKOWA I ...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 261,poz. 2603 z 2004 roku - z późniejszymi...

Zatrzymaj banner przewijany