Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont ul. Jesionowej w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: REMONT UL. JESIONOWEJ W DOBRZYCY Nomenklatura CPV: 45233220 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. Zamawiający...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO - GZEAS Dobrzyca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca. bazagmin. pl, e-mail ugdobrzyca@ poczta. wp.pl. ogłasza przetarg nieograniczony na: „ DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ...

Przebudowa dróg gminnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH: Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galew – dz....

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: ugdobrzyca@poczta.wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA: "Budowa sieci...

Remonty chodników, wjazdów i innych elementów dróg i ulic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE REMONTÓW CHODNIKÓW, WJAZDÓW I INNYCH ELEMENTÓW DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY DOBRZYCA 1....

Sprawowanie nadzorów inwestorskich nad robotami drogowymi oraz wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: I. SPRAWOWANIE NADZORÓW INWESTORSKICH NAD ROBOTAMI DROGOWYMI II. WYKONANIE PRZEDMIARÓW ROBÓT,...

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia...

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad budową dróg w Dobrzycy, Karminku i Fabianowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADAŃ: ZADANIE I: "Budowa...

Odbudowa boiska sportowego w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dobrzyca 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski tel/fax (062) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl, e-mail: uginwestycje@o2.pl ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na: ODBUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO W DOBRZYCY, UL. WROBIŃSKIEGO Nomenklatura - Wspólny...

Zkup opału dla poszczególnych jednostek oświatowych z ternu tut. gminy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do wartości poniżej 60 000 EURO Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 63 – 330 Dobrzyca ul. Rynek 15, woj. wielkopolskie, pow. pleszewski www. dobrzyca. bazagmin. pl, e-mail ugdobrzyca@ poczta. wp.pl. ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup 110 ton węgla orzech gat. I i...

Zatrzymaj banner przewijany