Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

Uchwała nr L/318/10 w sprawie zmiany uchwały nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy nież 3 lata

Uchwała nr L/318/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania

Uchwała nr XLIX/316/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr XLIX/316/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. &n

Uchwała nr XLIX/315/10 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zbaw i gier zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLIX/315/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLIX/314/10 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego

Uchwała nr XLIX/314/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianam

Uchwała nr XLVI/298/10 w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Uchwała nr XLVI/298/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Uchwała nr XLVI/297/10 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego

Uchwała nr XLVI/297/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie&nb

Uchwała nr XLVI/296/10 w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Uchwała nr XLVI/296/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Uchwała nr XLVI/293/10 w/s absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLVI/293/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Dobrzyca. &n

Zatrzymaj banner przewijany