Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/281/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Finansowego

Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r.

Uchwała nr XLIV/279/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/246/09 Rady Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLIV/279/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 20

Uchwała nr XLIV/278/2010 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/244/09 Rady Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLIV/278/2010 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego

Uchwała nr XLIV/277/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/239/09 Rady Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLIV/277/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 20

Uchwała nr XLIV/276/10 w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia

Uchwała nr XLIV/276/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. &

Zatrzymaj banner przewijany