Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

Uchwała nr XLIII/260/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...)

Uchwała nr XLIII/260/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz s...

Uchwała nr XLIII/259/09 w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych.

Uchwała nr XLIII/259/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych.

Zatrzymaj banner przewijany