Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/268/10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę

Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/266/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XLIII/266/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591), art.165, art. 166, art.173, art. 182,art.184, art.188 ust 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach...

Uchwała nr XLIII/264/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XLIII/264/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p

Uchwała nr XLIII/263/09 w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyca.

Uchwała nr XLIII/263/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi&

Uchwała nr XLIII/262/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/262/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ściek&oacut

Uchwała nr XLIII/261/09 w sprawie zmiany wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2009 rok.

Uchwała nr XLIII/261/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków

Zatrzymaj banner przewijany