Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2020

ZPI.7021.8.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Zarządzenia Regulaminu Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 3 ust. 2 Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Gmina Dobrzyca zaprasza do złożenia oferty...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2019

Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2019. Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapa poglądowa oraz specyfikacja techniczna. Termin składania...

Zatrzymaj banner przewijany