Zapytania ofertowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

Dobrzyca, dnia 25.06.2018 r. ZPI.271.2.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca...

Zakup wraz dostawą oraz montażem wyposażenia dwóch placów zabaw dla 2 oddziałów przedszkolnych w miejscowości Dobrzyca

Dobrzyca, dnia 26.01.2017 r. DEFS.433.414.2016 Gmina Dobrzyca Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca NIP 608-00-43-350 Telefon 62 741 30 13 E-mail gmina@ugdobrzyca.pl Strona www: www.dobrzyca.bazagmin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30.000 EURO. Do niniejszego postępowania ze względu na jego wartość...

Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów przedszkolnych

Dobrzyca, dnia 24.01.2017 r. DEFS.433.414.2016 Gmina Dobrzyca Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca NIP 608-00-43-350 Telefon 62 741 30 13 E-mail gmina@ugdobrzyca.pl Strona www: www.dobrzyca.bazagmin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30.000 EURO. Do niniejszego postępowania ze względu na jego wartość...

Zatrzymaj banner przewijany