Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Polskie Olędry - Sapieżyn, Trzebin - Galew, Karmin - Czarnuszka

ZPI.271.6.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Polskie Olędry - Sapieżyn, Trzebin - Galew, Karmin - Czarnuszka Numer ogłoszenia: 146454 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GALEWIE I CZARNUSZCE

ZPI.271.5.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GALEWIE I CZARNUSZCE Numer ogłoszenia: 128478 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

ZPI.271.3.2011 Dobrzyca: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 121294 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO ROWU OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CIĄGU UL. RYBNEJ, POLNEJ, KRÓTKIEJ, PIWNEJ W KARMINKU

ZPI.271.3.2011 Dobrzyca: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO ROWU OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CIĄGU UL. RYBNEJ, POLNEJ, KRÓTKIEJ, PIWNEJ W KARMINKU Numer ogłoszenia: 101770 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W DOBRZYCY

Dobrzyca: REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W DOBRZYCY Numer ogłoszenia: 55052 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane GCK. 271.2.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

REMONT GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z WYMIANĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dobrzyca: REMONT GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z WYMIANĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Numer ogłoszenia: 54956 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane GCK. 271.1.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE &

Ogłoszenie - przetarg

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE &

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013. Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)...

Zatrzymaj banner przewijany