Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY

ZPI.341-9/10 Dobrzyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY Numer ogłoszenia: 188010 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE

ZPI.341-8/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.06.2010r. pod pozycją 178582 - 2010 Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca ogłasza przetarg nieograniczony na: „DOSTAWĘ ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ” Numer ogłoszenia: 116807 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W DOBRZYCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W DOBRZYCY Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych z dnia 04.05.2010r. pod pozycją 122884 - 2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 111090-2010 GMINA DOBRZYCA ...

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO ROWU OCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W CIĄGU UL. RYBNEJ, POLNEJ, KRÓTKIEJ, PIWNEJ W KARMINKU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI...

PRZEBUDOWA ORAZ REMONTY DRÓG GMINNYCH

Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PRZEBUDOWĘ ORAZ REMONTY DRÓG GMINNYCH Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych z dnia 30.03.2010r. pod pozycją 90340...

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych...

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 56110-2010 GMINA DOBRZYCA ...

BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK

ZPI.341-1/10 Dobrzyca: BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK Numer ogłoszenia: 50560 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany