Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Profilowanie i zageszczanie dróg gminnych

O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że są przyjmowane oferty na: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE DRÓG GMINNYCH Szacowana powierzchnia dróg gminnych do profilowania to 100.000m2. Zamawiający będzie zlecał wykonanie przedmiotu zamówienia suk

Ogłoszenie w/s trzeciego ustnego nieograniczego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA”

ZPI.271.1.2011 Dobrzyca: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 21874 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

ZPI.341-18/10 Dobrzyca: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 370758 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówieni...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA – ZADANIE NR 4

ZPI.341- 17 /10 Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZADANIE NR 4 Numer ogłoszenia: 359204 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE

ZPI.341-16/10 Dobrzyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE Numer ogłoszenia: 353722 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zatrzymaj banner przewijany