Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3 281 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Dobrzyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 3 281 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE, ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Numer ogłoszenia: 351148 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 341862 - 2011; data zamieszczenia:

Ogłoszenie

Wójt Gminy &nbs

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 276136-2011 z dnia 2011-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobrzyca Ujęcie wody - studnia głębinowa Qh=45 m3/h szt 1 Stacja uzdatniania wody Qd=300 m3/d kpl 1 Przebudowa sieci wodociągowej - rura PCV Ø 110mm mb 440 Roboty rozbiórkowo - naprawcze kpl 1 Roboty drogowe m2 190 Ogrodzenie terenu...

Ogłoszenie

Wójt Gminy &nbs

PRZETARG NIEOGRANICZONY: REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W M IEJSCOWOŚCI RUDA

Dobrzyca: REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDA Numer ogłoszenia: 276136 - 2011; data zamieszczenia: 06.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,...

Ogłoszenie

Wójt Gminy

Ogłoszenie

Wójt Gminy

Zatrzymaj banner przewijany