Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie GGiOŚ.6840.2.2012 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia drug

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Dobrzyca: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 277980 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówien...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA-o przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie GGiOŚ.7150.2.2012

Przebudowa dróg gminnych Polskie Olędry - Sapieżyn i Trzebin - Galew.

Dobrzyca: Przebudowa dróg gminnych Polskie Olędry – Sapieżyn i Trzebin - Galew. Numer ogłoszenia: 234112 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Przebudowa dróg gminnych: Galew, Lutynia - Ruda, Sośnica.

Dobrzyca: Przebudowa dróg gminnych: Galew, Lutynia - Ruda, Sośnica Numer ogłoszenia: 224780 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Budowa sceny wraz z infrastrukturą sportową w ramach projektu „ Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno – sportowego”

O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że są przyjmowane oferty na budowę sceny wraz z infrastrukturą sportową w ramach projektu „ Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno – sportowego” Zakres rob&oa

Budowa zadaszonej altany rekreacyjno –sportowej w ramach projektu „ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców”

O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że są przyjmowane oferty na budowę zadaszonej altany rekreacyjno –sportowej w ramach projektu „ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców” Zakres robót objętych zapytaniem obejmu

Zatrzymaj banner przewijany