Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZEBUDOWA ORAZ REMONTY DRÓG GMINNYCH

Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PRZEBUDOWĘ ORAZ REMONTY DRÓG GMINNYCH Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych z dnia 30.03.2010r. pod pozycją 90340...

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych...

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 56110-2010 GMINA DOBRZYCA ...

BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK

ZPI.341-1/10 Dobrzyca: BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK Numer ogłoszenia: 50560 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany