Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

ZPI.341- 15 /10 Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 343844 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

REMONT SALI WIEJSKIEJ W KOŹMIŃCU

ZPI.341-14/10 Dobrzyca: REMONT SALI WIEJSKIEJ W KOŹMIŃCU Numer ogłoszenia: 295254 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobr...

Zatrzymaj banner przewijany